Comandă conținut

Reglementări ale site-ului Content Writer

Aceste Regulamente definesc termenii de utilizare ai site-ului web content https://contentwriter.ro/, denumit în continuare „Portal”.

§ 1 Despre noi

 1. Proprietarul Portalului este compania Content Writer LLC cu sediul în Polonia la al. Marcinkowskiego 13/16; 61-827 Poznań, înregistrată sub numărul KRS: 0001088645, NIP: 7792567297, denumit „Content Writer” în partea ulterioară a Regulamentelor.

§ 2 Definiţii

 1. Lucrărilor – servicii de scriere a lucrărilor furnizate electronic de Content Writer.
 2. Comanda – instrucțiune pentru efectuarea Serviciului.
 3. Oferta – un set de Servicii oferite de Content Writer.
 4. Client – utilizator al Portalului care a plasat o Comandă. Contract – o obligație reciprocă încheiată între Client și Content Writer, constând în executarea Comenzilor de către Content Writer în schimbul remunerației plătite de Client către Content Writer.
 5. Părți – entități care participă la Contract, și anume Clientul și Content Writer.

§ 3 Termenii de furnizare a serviciilor

§ 3.1 Încheierea Contractului

 1. Contractele sunt încheiate în conformitate cu legislația poloneză.
 2. Utilizatorul Portalului plasează o comandă prin intermediul platformei Content Marketing +.
 3. Platforma determină prețul și timpul de onorare a comenzii. Astfel, Content Writer trimite o propunere de încheiere a unui Contract.
 4. Contractul este încheiat ca urmare a creării unei Comenzi folosind butonul „Comandă și plătește”.
 5. Clientul se obligă să efectueze plata după încheierea Contractului utilizând metoda de plată selectată : [1] card de plată Visa / MasterCard, [2] portofele electronice : Google Pay & Apple Pay, [3] PayPal.
 6. După primirea plății, Content Writer se obligă să execute Lucrările în conformitate cu termenii Contractului.

§ 3.2 Retragerea și rezilierea Contractului

 1. Contractul expiră după ce toate obligațiile dintre părți au fost îndeplinite.
 2. Datorită naturii individuale a Lucrărilor, Clientul nu are dreptul de a se retrage din Contract.
 3. Content Writer poate rezilia Contractul în orice moment dacă circumstanțe externe care rezultă din natura furnizării Serviciilor fac imposibilă executarea Comenzii. Rezilierea Contractului nu dă naștere la nicio pretenție suplimentară din partea Clientului împotriva Content Writer.
 4. Content Writer își rezervă dreptul de a rezilia Contractul cu efect imediat dacă Clientul a încălcat în mod semnificativ termenii Contractului sau nu cooperează cu Content Writer, împiedicând punerea în aplicare a Contractului în conformitate cu termenii acestuia.

§ 4 Reclamații

 1. În termen de 3 zile de la finalizarea Lucrărilor, Clientul are dreptul unic de a specifica domeniul de aplicare al modificărilor, inclusiv corectarea erorilor lingvistice și de fond.
 2. Reclamația trebuie depusă electronic prin e – mail la adresa contact@contentwriter.co.
 3. Content Writer va stabili un termen limită înainte de a implementa modificările la Lucrări.
 4. Modificările ulterioare ale Lucrărilor se fac contra cost.

§ 5 Date personale

 1. În conformitate cu regulamentul privind protecția datelor cu caracter personal (GDPR) din În data de 27 aprilie 2016, condițiile de prelucrare a datelor cu caracter personal de către Content Writer sunt descrise în detaliu în politica de confidențialitate.

§ 6 Drepturi de autor

 1. Content Writer certifică că deține drepturile de autor de proprietate asupra lucrărilor.
 2. La momentul transferului Lucrărilor, Content Writer transferă Clientului drepturile de autor de proprietate, precum și drepturile derivate asupra Lucrărilor.
 3. Drepturile de autor și drepturile de proprietate intelectuală asupra portalului aparțin Content Writer și sunt protejate de drepturile de autor și de alte prevederi ale legii aplicabile în general.
 4. Content Writer să folosească mărcile comerciale ale Clientului, postându-le pe site-ul Content Writer. În legătură cu cele de mai sus, Clientul Contractă Content Writer o licență gratuită, neexclusivă și perpetuă pentru a utiliza marca comercială în domeniul de aplicare ca mai sus.

§ 7 Responsabilitate

 1. Content Writer nu va fi răspunzător față de Client pentru daune care nu pot fi controlate de Content Writer.
 2. Nu este responsabil din punct de vedere legal față de Client pentru daune rezultate din utilizarea, utilizarea incorectă sau incapacitatea de a utiliza Portalul, indiferent de modul în care au apărut pagubele și de ceea ce privesc acestea.
 3. Content Writer este răspunzător față de Client numai până la limita valorii monetare a Contractului.
 4. Content Writer este răspunzător față de Client numai pentru daunele tipice și efectiv suportate, previzibile la momentul încheierii Contractului, fiind rezultatul acțiunii intenționate a Content Writer, excluzând profiturile pierdute.
 5. Ne-utilizarea Lucrărilor nu dă dreptul Clientului la o rambursare a plății efectuate sau la orice alte pretenții.
 6. Content Writer nu va fi răspunzător față de Client pentru daune rezultate din orice erori sau defecțiuni tehnice ale Portalului.
 7. Content Writer nu verifică corectitudinea și veridicitatea datelor introduse de către Client, precum și modul de utilizare a conținutului de către Client. Clientul publică și modifică Lucrările pe propriul risc.

§ 8 Dispoziții finale

 1. În aspectele care nu sunt acoperite de prezentele Regulamente, se vor aplica alte prevederi relevante ale legislației poloneze aplicabile în general.
 2. Litigiile care decurg din prevederile prezentului Regulament vor fi soluționate de instanța competentă pentru Content Writer.

Dezvoltă conținut mai rapid decât concurența.